Manuel, Ang Unang Silang (book 1) ay ang 16th book sa Amantes Fantasticos Series ni Camilla.

May nagbabadyang panganib sa kaharian ng Ruwania. At ang dugo ni Manuel ang tanging makakasugpo roon. But he was not one to heed his brother the king’s order. Hari ito ng Ruwania, and thank God, siya ay nasa Unang Lupa kaya hindi siya nasasakupan nito.Ngunit ano nga ba ang pumipigil sa kanya para tulungan ang kaharian ng kapatid? Was it cowardice… or the memories of Agilis that haunted his heart?

amantes16

Available na ang librong ito sa mga bookstores at sa Precious Pages outlets.
To inquire from the publisher the availability of this book, click here.

Advertisements