Hindi alam ni Lia kung paano magre-react nang muli niyang makita ang lalaking inibig at dumurog sa puso niya—si Chester. Si Chester ay kapatid ng babaeng nabuntis ng kapatid niya. Nasa rest house siya ngayon na pag-aari ng pamilya nito. “Kinidnap” siya ng kapatid nito dahil hindi nagpapakita rito ang kapatid niya.Kung inakala niyang makakaalis na siya roon ay nagkamali siya. Hindi raw siya makakaalis doon hangga’t hindi nakikipag-communicate ang kapatid niya.

Sa ilang araw na magkasama sila ni Chester ay may takot na bumangon sa kanya—na baka, tulad ng dati, mahulog siya sa charm nito…

fool

Available na ang librong ito sa mga bookstores at sa Precious Pages outlets.

To inquire from the publisher the availability of this book, click here.

Advertisements