Ang unang impresyon ni Rhonda kay Evan ay suplado, antipatiko at ubod ng yabang. Hindi ito apektado sa ganda niya. That was a major turn-off. Pero kinailangan niyang yayain ito sa bayan nila para patunayang nagkakamali ito sa pambibintang na isang corrupt na alkalde ang kanyang papa.

She fell in love with him swiftly. Maligaya na sana siya, hanggang sabihin ng kanyang ex-boyfriend ang motibo ni Evan sa pakikipaglapit nito sa kanya, breaking her heart into little pieces…

evan

Ang librong ito ay available na sa bookstores at sa Precious Pages outlets.

To inquire from the publisher the availability of this book, click here.

Advertisements