Ang Teacher Avi’s Chemistry Experiment ang 5th book sa Lukaret Series ni Camilla.

Sa unang engkuwentro pa lang nila ay na-curious na si Avi kay Jason. He had that faraway look in his eyes. He seemed so sad. Pero nang makilala niya ito ay nalaman niyang masayahin naman pala ito. Sa kabila ng pulos disgrasyang hatid niya rito, Jason stuck around. Pero OA na yata na bantayan siya nito sa pakikipag-date sa ibang lalaki! Subalit kung ang pagbabasehan ay ang little “chemistry experiment” na ginawa nito sa kanya, well, masasabi niyang may karapatan itong “bakuran” siya…

lks-05

Available na ang librong ito sa mga bookstores at sa Precious Pages outlets.

Click here to inquire from the publisher the availability of this book.

Advertisements