Ang When the Sun Sets on Bali (part 1) ang 1st book sa Lukaret Series ni Camilla.

Kasalukuyang naglalaro ng piko si Bali nang umakyat ng ligaw sa kanya si Betong. She was only twelve! Kumaripas siya ng takbo sa gubatan. Ipinakagat naman si Betong ng little brother niya sa kanilang aso.

Years later, they met again. Nagpapakita na naman ito ng interes sa kanya. Pero duda siya sa tunay na intensiyon nito. Pagkatapos ng mga nangyari sa kanila in the past, he couldn’t be sincerely in love with her, could he?

lks-01

Ang librong ito ay available na sa mga bookstores at sa Precious Pages outlets.

To inquire from the publisher the availability of this book, click here.

Advertisements