Ang When the Sun Sets on Bali (part 2) ang second book sa bagong series ni Camilla — ang Lukaret Series.

“Nasaan ang robe ko, ang nighties, ang slippers?” singhal ni Bali kay Betong.

“Ang bikini, hindi mo ba hahanapin?” Ngumisi ito.

Hindi niya pinansin ito. “Ano ba talaga’ng gusto mo? Magkano ang hinihingi mong ‘settlement?’ Isoli mo na sa akin ang mga iyon at iisyuhan kita ng tseke.”

“May papipirmahan ako sa iyo pero hindi tseke… at saka mo pa lang makukuha ang mga gamit mo.”

“And what’s that?”

“Marriage contract. Marry me… at quits na tayo. How about that?”

lks-02

Ang librong ito ay available na sa mga bookstores at sa Precious Pages outlets.

To inquire from the publisher the availability of this book, click here.

Advertisements