Sixth book sa Lukaret Series ni Camilla ang Ang Text Squeeze ni Babette.

Dahil nasuhulan ng kaibigan na si Snow ay pumayag si Babette na magkunwari bilang ito sa ka-eyeball na textmate nito. Nang makita niya si Che ay napanganga siya sa kaguwapuhan nito. He had the most beautiful soulfoul eyes she had ever seen! Diyata’t iyon na ang simula ng pag-ulan ng suwerte sa buhay niya?

Advertisements