Pangwalong libro ang Si Angelita Maldita (part 2) sa Lukarel Series ni Camilla.

Ipinatawag si Warrior ng papa ni Angelita na si Gen. Galope. May importanteng bagay raw ito na sasabihin sa kanya.

“May napili na akong mapapangasawa ng unica hija ko. I believe he will make a good husband for her. And just to let you know na mabuting tao siya, inimbitahan ko siya rito sa bahay.”

Napamulagat siya. Lutang ang isip niya. Kasama nila sa bahay na iyon ang fianc‚ ni Angelita! At nagsimula siyang maghinala sa kasamahan niyang si Oca na mukhang crush ng dalaga. Pero bakit sa kanya unang nagpahalik si Angelita…?

Advertisements