Charlize did all the crazy things for love, to the point she was practically stalking Rafael. And if he was disgusted with her, no one could really blame him.

Nang may mangyari sa kanila, umasa siya na magkakaroon ng improvement ang trato nito sa kanya, but she was wrong. Things became even worse, dahil bigla na lang itong nawala sa eksena, pushing her to do even more crazy things.

Ah, she would not give up on him. Kahit ipagtabuyan pa siya nito, nanatili siyang parang lintang nakakapit dito.

`Til one day, he said he loved her.

Maniniwala na ba siya?

Ang librong ito ay available na sa mga bookstores at Precious Pages outlets.

Click here to inquire about the availability of this book from the publisher.

Advertisements