Sa una pa lamang na pagkikita nila ay humanga at na-challenge na si Sherma kay Steven. Bale-wala sa kanya kung lantaran siyang sinupladuhan, binara, iniwan nito. Kung anu-ano pang bagay ang ginawa nito sa kanya na noon lamang niya naranasan mula sa kahit sinong tao. Tinawag pa nga siya nitong “surot.”

But she succeeded in seducing him, all right. Ngunit tila bulang bigla namang naglaho ito.

Limang taon ang lumipas ngunit walang nagbago sa damdamin niya para dito. Nasaktan siya sa ginawa nito sa kanya noon. Pero ang sugat pala ay totoong gumagaling sa paglipas ng panahon. Nang gumaling iyon, pag-ibig pa rin para dito ang natira. Ang pag-ibig na iyon ang dahilan kung bakit kahit maraming nagtangkang makapasok sa buhay niya ay walang nagtagumpay ni isa. Okupado pa rin ni Steven ang kanyang puso.

Pero sadya yatang hindi sila ang magkapalad. Nabalitaan kasi niyang ikakasal na ito sa pinsan niya…

Available na ang librong ito sa mga bookstores at Precious Pages outlets.

Click here to inquire from the publisher the availability of this book.

Advertisements