Kadarating pa lang ni Libby sa isang liblib na lugar nang mahatak ang pansin niya ng isang mansiyon sa ituktok ng burol. She went there to satisfy her curiosity. Nakilala niya ang may-ari niyon–a gorgeous playboy named “Sheldon Joson.”

Suwerteng inalok siya nito ng trabaho. Pero ang lahat yata ng suwerte ay may kaakibat na malas. Dahil bagaman okay ang bagong kalagayan niya bilang sekretarya ng binata, ang puso naman niya ang nagdurusa dahil unti-unting nahuhulog iyon sa palikerong amo niya…

Available na ang librong ito sa mga bookstores at Precious Pages outlets.

Click here to inquire from the publisher the availability of this book.

Advertisements