Saglit lang ang pagkakakilala niya kay Elgar, pero agad nang naramdaman ni Yonila ang pagtubo ng pag-ibig para sa binatang negosyante. Pumayag siya nang yayain siya nitong magbakasyon sa Hong Kong kung saan naka-base ito. At pumayag din siya nang ora-oradang yayain siya nitong pakasal… only to discover na kaya pala ginawa nito iyon ay dahil ni-reject ng nobya nito ang marriage proposal nito.

Masakit para sa kanya ang kanyang nalaman. Pero bakit pumayag pa rin siyang magpakasal dito?

Ang librong ito ay available na sa mga bookstores at sa Precious Pages outlets.

Click here to inquire from the publisher the availability of this book.

Advertisements