Hindi natanggihan ni Jolie ang alok ni Maxwell Zhu na gawin siyang modelo sa isang nude painting. Ayon dito, kawangis niya ang tindig at pangangatawan ng yumaong asawa nito kaya ang katawan lamang niya ang iguguhit nito at ang mukha ay sa yumaong asawa nito. Weird, pero nauunawaan naman niya iyon. Mahal na mahal nito ang namayapang asawa nito.

Kaya ganoon na lamang ang shock niya nang biglang mag-alok ito ng kasal at magpahayag ng kagustuhang magkaanak sa kanya!

Ang librong ito ay available na sa mga bookstores at sa Precious Pages outlets.

Click here to inquire from the publisher the availability of this book.

Advertisements