cary's cares

Sa kabila ng pagdududa nila sa kasarian ng isa’t isa, Carys found herself caring for the single father Durano. Pero nagsimulang sumibol sa puso niya ang isang nakakarimarim na damdamin mula nang halikan siya nito sa mga labi.
Nai-in love yata siya kay Durano!
Ayaw niya… at hindi siya natutuwa.

Advertisements