mlh-36101

Siguro ay karmang matatawag ang nangyari kay Liliw, one of the hottest models in town. Galing siya sa wala pero nang sumikat at magkapera siya ay naging masama ang ugali niya. Marami siyang binangga–at isa sa mga iyon ang nagtatangka sa buhay niya ngayon.
Isang gabing pinasok ng mga goons ang bahay niya ay masuwerteng nakatakbo siya. Nasumpungan siya sa kalsada ng isang estranghero. Iniuwi siya nito at kinupkop habang depressed pa siya. May-hitsura naman sana ang lalaki kung hindi lang sobrang suplado ito.
my love my hero jun 2

Siguro ay karmang matatawag ang nangyari kay Liliw, one of the hottest models in town. Galing siya sa wala pero nang sumikat at magkapera siya ay naging masama ang ugali niya. Marami siyang binangga–at isa sa mga iyon ang nagtatangka sa buhay niya ngayon.
Isang gabing pinasok ng mga goons ang bahay niya ay masuwerteng nakatakbo siya. Nasumpungan siya sa kalsada ng isang estranghero. Iniuwi siya nito at kinupkop habang depressed pa siya. May-hitsura naman sana ang lalaki kung hindi lang sobrang suplado ito.

Advertisements