my infamous runaway girl

Kailey, a diplomat, was a tease. Aminado siya roon. At biktima ang guwapong si Vann ng ugali niyang iyon. One weekend in PalawaN, she tied his hands on the bedpost at iniwan ito, tangay ang T-shirt at shorts nito. She never expected they would ever meet again, but they did. Nang iharap sa embassy na pinaglilingkuran niya ang bago nilang abogadong si Elroy Forgeit, literal na nahulog siya sa kanyang kinauupuan!
Si Vann…

Advertisements