lukaret-10

Katakut-takot na panunuhol ang nangyari bago napapayag ni Trinity si Ariston na magpanggap na nobyo niya. Kung may choice din lang siya, nunca na “pumatol” siya sa binata na masungit na ay kuripot pa! But beggars can’t be choosers at ito lang ang lalaking immuned sa alindog niya kaya nakasisiguro siyang hindi nito pagsasamantalahan ang kahinaan niya.
Pero panay naman ang paghalik nito sa kanya. Naghihinala na tuloy siya. Ganoon ba ang immuned? Siguro naman ay hindi siya mahihirapang “itanan” ito para tuluyan na siyang makaligtas sa plano ng lolo at daddy niya na ipakasal siya sa kung sinong Intsik.

Advertisements