lukaret-11-when-ricky-accidentally-fell-in-love

Dahil sa mga disgrasyang dulot niya kay Bruce, napahinuhod si Ricky nang humiling ang binata na gawan niya ng paraan na mai-date nito ang kaibigan niya. Bilang ganti, niyakag nito ang object of drool niya, ang macho guwapitong si Tondo.
Pero kung kailan nagkakaroon na ng development ang romance nila ni Tondo, saka siya nabahala sa mga isiping may kinalaman kay Bruce. Isang araw ay hinalikan siya nito. Ang akala niya ay simula na iyon ng something romantic sa pagitan nila, pero bigla na lang itong nawala sa eksena.
Ah, kailangang magkaliwanagan sila. Kahit akyatin niya ang bahay nito at magpakamalan siyang magnanakaw ay gagawin niya para lang makausap niya ito.

Advertisements