hr name is karinaKailangan ng boss ni Karina–ni Riggs Buenaventura– ng isang maganda at disenteng babae na ihaharap nito sa ama na may sakit. Magpapanggap ang babae bilang nobya nito. At sino pa ba ang tutulong para makapaghanap ito kundi siya ang very efficient na secretary?
Ang hindi alam ni Riggs, lihim na nasasaktan siya habang naghahanap ng babaeng qualified para dito. Dahil madly in love na siya noon pa rito!
Kung sana ay siya na lang ang babaeng magiging nobya nito.
Kaya naman halos hindi niya mapaniwalaan na sa araw na pagkikita na sana nina Riggs at ng babaeng napili nito para maging pansamantalang nobya ay nagkaroon pa ng malaking aberya.
At dahil gahol na sa oras, siya ang hinila ni Riggs.

Advertisements