imprint

imprint

Kahit napasubo lamang sa isa’t isa ay maayos naman ang pagsasama nina Kaytee at Fillan. Subalit may lihim sa pagkatao ni Kaytee na siyang dahilan kung bakit mainit ang dugo sa kanya ng ina ni Fillan. When the old woman died, sa kanya ibinunton ng asawa niya ang sama ng loob nito. They had to part ways, until he met an accident at nabura ang ilang bahagi ng recent memories nito–kabilang na ang paninisisi nito sa kanya sa pagkamatay ng ina nito.
Her husband was back to his old self–sweet and loving. Pero paano kapag bumalik na ang alaala nito?

Advertisements